Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň narcisov na našej škole 2019

  11. apríla sa naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín.

  Deň narcisov je jedinečná verejno - prospešná zbierka Ligy proti rakovine a pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí prispeli do zbierky. NAŠEJ ŠKOLE SA PODARILO VYZBIERAŤ SUMU 832,82 €.

  Ď A K U J E M E    V Š E T K Ý M !!!

 • Žiaci základnej školy v spolupráci s obecným úradom- sadenie jarných kvetov

 • Zápis budúcich prvákov

  Na zápise sme privítali našich budúcich prváčikov :-)

 • DEŇ VODY u nás

  Zapojili sme sa všetci – žiaci, učitelia aj deti v škôlke. Maľovalo sa, strihalo, modelovalo, rozprávalo o vode, čítalo, dokonca aj spievalo... aj takto sme oslavili SVETOVÝ DEŇ VODY na ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe

 • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO 28.03.2019

  Z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem  žiakom ZŠ s MŠ elokovaného pracoviska Javorová alej 1  z dôvodu plánovanej prekládky verejného vodovodu v zmysle §32

  dňa 28.03.2019 (štvrtok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola Javorová alej 1, materská škola Rubínová 1, školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

   

  Mgr. Monika Svorad

  riaditeľ školy

   

 • ZÁPIS DO 1. ROČNíKA 2019/2020

  Zápis do prvého ročníka na našej škole bude prebiehať

  • 5. apríla 2019 /piatok/ v čase od  14:30 do 18:00
  • 6.apríla 2019 /sobota/ v čase od 8:00 do 12:00   v priestoroch školy  

    ​​​​​dvomi spôsobmi podľa Vášho výberu:

  1. stiahnutím a vyplnením formulárov, ktoré donesiete vypísané a podpísané k zápisu. odkaz: https://zschgrob.edupage.org/text42/
  2. vyplnením, vytlačením a podpísaním elektronického formuláru, taktiež je potrebné doniesť ich k zápisu.

  Inštrukcie nájdete pri oboch spôsoboch zápisu.

 • 2 % z dane deťom a žiakom ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy a spoluobčania!

  Ako môžete aj Vy pomôcť našej škole?

  "Bližšie informácie získate nižšie"

 • Nový rozvrh od 01. 02. 2019

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od pondelka 04.02.2019 sa vyučovací proces na škole začína podľa nového rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy. 

  S pozdravom a s prianím úspešneho začiatku druhého školského polroka 2019. 

  vedenie školy

   

 • Naučme sa triediť v triede

   

  Naučme sa triediť v triede

  Vážení rodičia projekt Občianskeho združenia pri ZŠ a MŠ Javorová alej uspel v 5. ročníku grantového programu nadácie Tesco "Vy rozhodujete My pomáhame" a bol zaradený medzi tri projekty o ktorých budú zákazníci hlasovať.

   Od 21.01.2019 nás môžete podporiť vhodením hlasovacieho žetónu do nádoby projektu "Naučme sa triediť v triede". Nádoba bude umiestnená v predajniach Tesco OC Vajnoria, Čierna Voda Ivanka pri Dunaji .

  Prečo by ste mali podporiť práve náš projekt?

  Naučme deti triediť odpad už v škole /škôlke a stane sa to pre ne rovnako prirodzené ako umývanie zúbkov a rúk. Radi by sme deťom v ZŠ a MŠ Javorová alej zakúpili nádoby na triedený zber odpadu a naučili ich odpad správne triediť. Zároveň budú môcť deti sledovať koľko odpadu v triede vyprodukujú a koľko ho vedia vytriediť. Deti budú mať možnosť vlastným pričinením prispieť k ochrane životného prostredia, čím podporíme budovanie ich zodpovedného vzťahu k svojmu okoliu.

  Aj vďaka Vášmu hlasu môžeme získať od Nadácie Tesco až 1200 Eur na kúpu nádob na triedenie odpadu pre ZŠ a MŠ Javorová alej .

  Ďakujeme OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej

  Katarína Bálintová

 • Environmentálni experti - aktivita ,,Kráľovstvo včiel "

  V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu s názvom Environmentálni experti. Vďaka tomuto projektu hneď v novom roku do našej školy v rámci projektu pricestovala putovná celoslovenská hra ,,Kráľovstvo včiel“ .Svoje vedomosti zo života, chovu a ochrane včielok si smeli  vyskúšať všetci žiaci našej školy. Dozvedeli sa veľa nového nielen o tom, ako funguje včelia rodina počas roka, ale aj  čo je pastva, aké nástroje používa včelár pri práci, overili sme si sily v poznávaní medonosných kvetov, stromov...V hre niet porazených! Veríme, že získanými vedomosťami z nás vyrastú múdri mladí ľudia, ktorí si vážia prírodu :-) 

 • Vianočná akadémia 2018

  Slávnostná vianočná akadémia - dobrá nálada a pocit hrdosti na svoje deti

  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 ,900 25 Chorvátsky Grob,21.12.2018

  Prítomní si mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, harmonike  či pôvabné tanečné vystúpenia.

  Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v tomto predvianočnom období zorganizovala Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 21.12.2018 v Kostole sv. Jána Pavla II a v Kostole Krista Kráľa. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili program bohatý na rozličné vystúpenia. Prítomní si tak mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, gitare, harmonike  či pôvabné tanečné vystúpenia.  Na konci si účinkujúci spolu s prítomnými zaspievali Tichú noc. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli  skvelú predvianočnú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

   

  vedenie školy

 • Prednáška o včelách

  Fenomenálne včely

  Všetci vieme, aký veľký a nenahraditeľný význam majú pre človeka včely.

  Porozprávať o včelách, o ich fungovaní  v úli a ich význame prišli v decembri našim deťom porozprávať členovia organizácie APIS CARPATICA.

  Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, mohli ochutnať oblátky s medom a vyrobiť si vlastnú sviečku.

  Deti boli nadšené, s veľkým záujmom sledovali výklad, video i činnosti, ktoré mali včelári pripravené. Z celého srdca ĎAKUJEME Apis Carpatica a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti!

  RNDr. Katarína Katinová 

  20.12.2018

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vianočné prianie

  Vianočné prianie

  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob Vám praje pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2019

   

   

 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2018

  Vážení milí rodičia a priatelia školy !

  Srdečne vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2018. Vianočná akadémia na Javorovej aleji sa začne o 9:00 v Kostole sv. Jána Pavla II., na Školskej o 10:30 v Kostole Krista Kráľa. Tešíme sa na vašu účasť.  

 • Vianočné trhy v našej škole 15.12.2018

  Do galérie Vianočné trhy v našej škole 15.12.2018 boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  Mikuláš v ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob!

  Už je to veru tak. Aj naše deti  sa dnes dočkali. Každá trieda si pod vedením triednej pani učiteľky pripravila program pre Mikuláša. Detské očká svietili od radosti a očakávania už od rána. Príde? Nezabudne na nás? A naozaj prišiel – milý pán Mikuláš, krásny anjelik a nezbedný čertík. Prišiel a rozdával nielen darčeky, ale aj úsmevy na všetky strany. A deti sa tešili, recitovali, spievali, usmievali sa.......

  Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob a OZ pri ZŠ a MŠ  Javorová alej za prekrásne mikulášske balíčky, ktoré venovali našim deťom. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a aj ochotným rodičom.

  Takisto veľké ďakujeme patrí obecnému úradu, že zabezpečil skvelého Mikuláša, krásneho anjelika a čertíka nezbedníka. Boli ste výborní!

  Ďakujeme patrí aj firmám BoniFructi - Dobré Jablká,  Bio obchod Kengurka, Zelovoc Červené Jabĺčko.

  Veríme, že si takúto skvelú akciu zopakujeme opäť o rok!

  vedenie školy

   

 • Prekvapenie pre naše deti

  Takto vyzera decembrové predmikulášske prekvapenie pre naše deti :)

  ...vedenie školy

 • OZNAM MŠ

  O Z N A M

   

  Vážení rodičia,

  materská škola bude v dňoch od 27.12.2018 do 04.01.2019 (vrátane) uzatvorená. 

   

  T.j. MŠ bude v prevádzke do 21. 12. 2018 (piatok pred vianočnými sviatkami) a opäť otvorená od 07. 01. 2019 (pondelok).

   

  PRÍSPEVOK na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ​ (60 € mesačne) BUDE v mesiacoch DECEMBER a JANUÁR UPRAVENÝ nasledovne:

  december 2018 – 42, 86 €,

  január 2019 – 49, 56 €.

   

  Dôrazne žiadame rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ za mesiace december 2018 a január 2019 uhrádzali v prepočítanej výške.

  Pozn.: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za predškolákov.

  vedenie školy

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria