Prihláška na štúdium na našej škole

Važení rodičia,

prosím vyplňte prihlášku iba ak ide o prestup žiaka počas plnenia

povinnej školskej dochádzky zo základnej školy na základnú školu. 

Prihlášku prosím vypĺňajte predcízne /diakritika/,

dáta z prihlášky  sa prenášajú do informačného systému školy a následne na vysvedčenie.

Prihlášku následne vytlačte a prineste do školy.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: