Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prihláška na štúdium na našej škole

Oznam o zápise do MŠ

V dňoch 29.04. (pondelok) a 30.04. (utorok) 2019,

v čase od 8:00 do 17:00 hod.,

budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať zápis detí do MŠ.

Prineste si prosím:

1. vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,

2.

ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie,
3. rodný list dieťaťa,
4. OP zákonného zástupcu.

 

Kritéria prijatia na predprimárne vzdelávanie sú dostupné na webovej stránke školy /link https://zschgrob.edupage.org/text1/ /.

Mgr. Monika Svorad

riaditeľ ZŠ s MŠ

Vyplnenú prihlášku vytlačte, v prvej časti sa zobrazia údaje, ktoré ste vyplnili elektronicky a zároveň sa dostali do informačného systému školy ASCagenda. Druhú časť je potrebné vyplniť ručne a nechať potvrdiť ošetrujúcim lekárom dieťaťa. Takto vyplnenú prihlášku prineste k zápisu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Vážení rodičia, 

prosíme Vás, aby ak ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Prosíme vytlačenú a vyplnenú ju prineste osobne na zápis Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili správne, príde na Váš email potvrdzujúca správa.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria