Profil verejného obstarávateľa

OD 1.8.2018:

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom uverejňujeme informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob

Sídlo: Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob

Štatutárny zástupca: Mgr. Monika SVORAD, riaditeľ školy

Email: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Telefón 00421911533680

IČO: 31816916

DIČ: 2021668110

Internetová adresa: www.skolachorvatskygrob.sk

Zmluvy a faktúry zverejňujeme na www.digitalnemesto.sk  v časti Chorvátsky Grob, organizácia ZŠ s MŠ.

Súhrnné správy :

 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 4. štvrťrok (od 01.10.2018 do 31.12.2018)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala:  Mária Nagyová                                                      V Chorvátskom Grobe  dňa 16.1.2019

 

___________________________________________________________________________________________________


Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 3. štvrťrok (od 01.7.2018 do 30.9.2018)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala:  Mária Nagyová                                                      V Chorvátskom Grobe  dňa 15.10.2018

________________________________________________________________________________________________
DO 31.7.2018:

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob

Sídlo: Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob

Štatutárny zástupca: RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka školy

Email: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Telefón 00421911533680

IČO: 31816916

DIČ: 2021668110

Internetová adresa: www.skolachorvatskygrob.sk

Zmluvy a faktúry zverejňujeme na www.digitalnemesto.sk  v časti Chorvátsky Grob, organizácia ZŠ s MŠ.

Súhrnné správy :


Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

 - súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods.4 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000,- EUR za 1. štvrťrok (od 01.1.2016 do 31.3.2016)

 

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

1

Lyžiarsky výcvik

ZŠ s MŠ Lipt.Osada

37812831

1 615,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Madarászová                                                V Chorvátskom Grobe  dňa 15.04.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 2. štvrťrok (od 01.4.2016 do 30.6.2016)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala: Katarína Madarászová                                                 V Chorvátskom Grobe  dňa 26.7.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 3. štvrťrok (od 01.7.2016 do 30.9.2016)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala: Katarína Madarászová                                    V Chorvátskom Grobe  dňa 26.10.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 4. štvrťrok (od 01.10.2016 do 31.12.2016)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

1

Maľovanie

Stela Bau Bratislava

47164352

5 863,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Katarína Madarászová                                         V Chorvátskom Grobe  dňa 10.01.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2017 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 1. štvrťrok (od 01.1.2017 do 31.3.2017)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala: Mária Nagyová                                                 V Chorvátskom Grobe  dňa 5.4.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2017 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 2. štvrťrok (od 01.4.2017 do 30.6.2017)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala: Mária Nagyová                                                 V Chorvátskom Grobe  dňa 26.7.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

 

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2017 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 3. štvrťrok (od 01.7.2017 do 30.9.2017)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala: Mária Nagyová                                 V Chorvátskom Grobe  dňa 26.10.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 4. štvrťrok (od 01.10.2017 do 31.12.2017)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

1

Čistiace prostriedky a materiál

Triton Trnava

36259802

5 060,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Mária Nagyová                                                         V Chorvátskom Grobe  dňa 18.01.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 1. štvrťrok (od 01.1.2018 do 31.3.2018)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

Vypracovala:  Mária Nagyová                                                       V Chorvátskom Grobe  dňa 4.4.2018

 

Základná škola s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2016 s cenami vyššími ako 5000,- EUR za 2. štvrťrok (od 01.4.2018 do 30.6.2018)

 

Por.č

Názov zákazky-predmet

Identifikácia úspešného uchádzača

IČO úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác  boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, objednávkami  resp. výsledkami prieskumu trhu.

 

 

Vypracovala:  Mária Nagyová                                                      V Chorvátskom Grobe  dňa 20.7.2018

 

.................................................................................................................................................................

 

 Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 362 stravníkov denne na obdobie od 1.01.2014 do 31.12.2014 8 080,00 s DPH 07.02.2014 14.02.2014