Navigácia

Piatok 18. 1. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte

Milí žiaci, milí rodičia,

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre vás užitočná.

 

Novinky

 • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu s názvom Environmentálni experti. Vďaka tomuto projektu hneď v novom roku do našej školy v rámci projektu pricestovala putovná celoslovenská hra ,,Kráľovstvo včiel“ .Svoje vedomosti zo života, chovu a ochrane včielok si smeli vyskúšať všetci žiaci našej školy. Dozvedeli sa veľa nového nielen o tom, ako funguje včelia rodina počas roka, ale aj čo je pastva, aké nástroje používa včelár pri práci, overili sme si sily v poznávaní medonosných kvetov, stromov...V hre niet porazených! Veríme, že získanými vedomosťami z nás vyrastú múdri mladí ľudia, ktorí si vážia prírodu :-)

 • Slávnostná vianočná akadémia - dobrá nálada a pocit hrdosti na svoje deti

  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 ,900 25 Chorvátsky Grob,21.12.2018

  Prítomní si mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, harmonike či pôvabné tanečné vystúpenia.

  Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v tomto predvianočnom období zorganizovala Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 21.12.2018 v Kostole sv. Jána Pavla II a v Kostole Krista Kráľa. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili program bohatý na rozličné vystúpenia. Prítomní si tak mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, gitare, harmonike či pôvabné tanečné vystúpenia. Na konci si účinkujúci spolu s prítomnými zaspievali Tichú noc. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli skvelú predvianočnú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

 • Fenomenálne včely

  Všetci vieme, aký veľký a nenahraditeľný význam majú pre človeka včely.

  Porozprávať o včelách, o ich fungovaní v úli a ich význame prišli v decembri našim deťom porozprávať členovia organizácie APIS CARPATICA.

  Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, mohli ochutnať oblátky s medom a vyrobiť si vlastnú sviečku.

  Deti boli nadšené, s veľkým záujmom sledovali výklad, video i činnosti, ktoré mali včelári pripravené. Z celého srdca ĎAKUJEME Apis Carpatica a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti!

 • Vianočné prianie

  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob Vám praje pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2019

 • Vážení milí rodičia a priatelia školy !

  Srdečne vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2018. Vianočná akadémia na Javorovej aleji sa začne o 9:00 v Kostole sv. Jána Pavla II., na Školskej o 10:30 v Kostole Krista Kráľa. Tešíme sa na vašu účasť.

 • Mikuláš v ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob!

  Už je to veru tak. Aj naše deti sa dnes dočkali. Každá trieda si pod vedením triednej pani učiteľky pripravila program pre Mikuláša. Detské očká svietili od radosti a očakávania už od rána. Príde? Nezabudne na nás? A naozaj prišiel – milý pán Mikuláš, krásny anjelik a nezbedný čertík. Prišiel a rozdával nielen darčeky, ale aj úsmevy na všetky strany. A deti sa tešili, recitovali, spievali, usmievali sa.......

  Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob a OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej za prekrásne mikulášske balíčky, ktoré venovali našim deťom. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a aj ochotným rodičom.

 • Takto vyzera decembrové predmikulášske prekvapenie pre naše deti :)

  ...vedenie školy

 • O Z N A M

  Vážení rodičia,

  materská škola bude v dňoch od 27.12.2018 do 04.01.2019 (vrátane) uzatvorená.

  T.j. MŠ bude v prevádzke do 21. 12. 2018 (piatok pred vianočnými sviatkami) a opäť otvorená od 07. 01. 2019 (pondelok).

  PRÍSPEVOK na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ​ (60 € mesačne) BUDE v mesiacoch DECEMBER a JANUÁR UPRAVENÝ nasledovne:

  december 2018 – 42, 86 €,

  január 2019 – 49, 56 €.

  Dôrazne žiadame rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ za mesiace december 2018 a január 2019 uhrádzali v prepočítanej výške.

 • Dobrý deň,

  rada by som v mene Rodičovskej rady ZŠ a MŠ Školská POĎAKOVALA vedeniu školy a všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa podieľali na NOCI v ŠKOLE z piatka na sobotu 23.- 24.11.2018, za ich dokonalú prípravu, jedinečné nápady, plné nasadenie a bezchybnú organizáciu celej akcie.

  Vďaka takýmto akciám chodia naše deti s radosťou do školy a neberú ju len ako povinnosť.

  My, rodičia, si veľmi vážime prístup VÁS, učiteľov, ktorí by ste mohli tráviť voľný čas so svojimi rodinami a VY si vyberiete akciu, ktorá si vyžaduje plné nasadenie a veľkú zodpovednosť. Sme veľmi radi, že tvoríte spolu dobrý tím. Cítia to naše deti a s nimi aj my - ich rodičia.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASC AGENDY:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria