Navigácia

Nedeľa 21. 4. 2019

Nedeľa 21. 4. 2019

Zoznam noviniek

Počítadlo návštev

Počet návštev: 2814312

TERMÍNY

10.6.2019 - triedne aktívy
21.6.2019 - pedagogická rada II. polrok

Vitajte

Milí žiaci, milí rodičia,

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre vás užitočná.

 

Novinky

 • 11. apríla sa naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín.

  Deň narcisov je jedinečná verejno - prospešná zbierka Ligy proti rakovine a pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí prispeli do zbierky. NAŠEJ ŠKOLE SA PODARILO VYZBIERAŤ SUMU 832,82 €.

 • Na zápise sme privítali našich budúcich prváčikov :-)

 • Zapojili sme sa všetci – žiaci, učitelia aj deti v škôlke. Maľovalo sa, strihalo, modelovalo, rozprávalo o vode, čítalo, dokonca aj spievalo... aj takto sme oslavili SVETOVÝ DEŇ VODY na ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe

 • Z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem žiakom ZŠ s MŠ elokovaného pracoviska Javorová alej 1 z dôvodu plánovanej prekládky verejného vodovodu v zmysle §32

  dňa 28.03.2019 (štvrtok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola Javorová alej 1, materská škola Rubínová 1, školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

 • Zápis do prvého ročníka na našej škole bude prebiehať

  • 5. apríla 2019 /piatok/ v čase od 14:30 do 18:00
  • 6.apríla 2019 /sobota/ v čase od 8:00 do 12:00 v priestoroch školy

  ​​​​​dvomi spôsobmi podľa Vášho výberu:

  1. stiahnutím a vyplnením formulárov, ktoré donesiete vypísané a podpísané k zápisu. odkaz: https://zschgrob.edupage.org/text42/
  2. vyplnením, vytlačením a podpísaním elektronického formuláru, taktiež je potrebné doniesť ich k zápisu.

  Inštrukcie nájdete pri oboch spôsoboch zápisu.

 • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy a spoluobčania!

  Ako môžete aj Vy pomôcť našej škole?

  "Bližšie informácie získate nižšie"

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od pondelka 04.02.2019 sa vyučovací proces na škole začína podľa nového rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy.

  S pozdravom a s prianím úspešneho začiatku druhého školského polroka 2019.

  vedenie školy

 • Naučme sa triediť v triede

  Vážení rodičia projekt Občianskeho združenia pri ZŠ a MŠ Javorová alej uspel v 5. ročníku grantového programu nadácie Tesco "Vy rozhodujete My pomáhame" a bol zaradený medzi tri projekty o ktorých budú zákazníci hlasovať.

  Od 21.01.2019 nás môžete podporiť vhodením hlasovacieho žetónu do nádoby projektu "Naučme sa triediť v triede". Nádoba bude umiestnená v predajniach Tesco OC Vajnoria, Čierna Voda Ivanka pri Dunaji .

  Prečo by ste mali podporiť práve náš projekt?

 • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu s názvom Environmentálni experti. Vďaka tomuto projektu hneď v novom roku do našej školy v rámci projektu pricestovala putovná celoslovenská hra ,,Kráľovstvo včiel“ .Svoje vedomosti zo života, chovu a ochrane včielok si smeli vyskúšať všetci žiaci našej školy. Dozvedeli sa veľa nového nielen o tom, ako funguje včelia rodina počas roka, ale aj čo je pastva, aké nástroje používa včelár pri práci, overili sme si sily v poznávaní medonosných kvetov, stromov...V hre niet porazených! Veríme, že získanými vedomosťami z nás vyrastú múdri mladí ľudia, ktorí si vážia prírodu :-)

 • Slávnostná vianočná akadémia - dobrá nálada a pocit hrdosti na svoje deti

  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 ,900 25 Chorvátsky Grob,21.12.2018

  Prítomní si mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, harmonike či pôvabné tanečné vystúpenia.

  Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v tomto predvianočnom období zorganizovala Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 21.12.2018 v Kostole sv. Jána Pavla II a v Kostole Krista Kráľa. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili program bohatý na rozličné vystúpenia. Prítomní si tak mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, gitare, harmonike či pôvabné tanečné vystúpenia. Na konci si účinkujúci spolu s prítomnými zaspievali Tichú noc. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli skvelú predvianočnú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria