• Zvonenia

   Utorok 23. 7. 2019
  • Fotogaléria

   • MDD -Deň detí sme oslávili tak ako sa patrí rôznymi súťažami v areáli školy aj kvôli počasiu...
   • Súťaž z anglického jazyka ENGLISH STAR
   • Mladý zdravotník
   • Žiaci základnej školy v spolupráci s obecným úradom- sadenie jarných kvetov
   • Vianočný vinš aj od našich najmenších...Ďakujeme :-)
   • Vianočné posedenie zamestnancov školy 19.12.2018
   • Vianočné trhy v našej škole 15.12.2018
   • Jesenná "maškaráda"
   • Účelové cvičenie 1. a 2. stupeň -- 9.10.2018 -- Pohyb a pobyt v prírode