Navigácia

Partners

Streda 21. 11. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte

Milí žiaci, milí rodičia,

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre vás užitočná.

 

Novinky

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna 21.11.2018 pre žiakov 6.- 8. ročníka

  Chcela by som Vás informovať o udelení riaditeľského voľna dňa 21.11.2018 (streda) v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob a to z dôvodu celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka.

  Piataci (stravníci) budú obedovať v jedálni na Školskej. Žiaci 6. - 8. ročníka (stravníci) budú hromadne odhlásení zo stravy.

  Mgr. Monika Svorad

  riaditeľ školy

 • súťaž: NA NOVÝ LEVEL

  Prosíme, podporte našu školu a zahlasujte na https://nanovylevel.sk/ za našu školu -- v súťaži môžeme získať plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 eur.

  ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS!

 • 5.11.2018 (pondelok) sa uskutoční triedny aktív rodičov v kmeňových triedach žiakov v nasledovných časoch:

  17:00 h Javorová alej

  18:00 h Školská 4

  Triedny aktív bude zameraný na hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov k prvému štvrťroku.

  vedenie školy

 • Z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem všetkým žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov

  dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené. Materská škola v prevádzke bude.

  Mgr. Monika Svorad

  riaditeľka školy

 • POĎAKOVANIE

  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli v sobotu 6.10. na brigádu a sadili stromy v areáli našej školy. Veľké ĎAKUJEME patrí Vám všetkým! Špeciálne by sme sa chceli poďakovať aj našim veľkým pomocníkom, ktorí sadili bylinky -- Terezke, Miškovi a Kajke :)

 • V obidvoch budovách školy dnes prebehla slávnostná imatrikulácia našich najmenších prváčikov za "riadnych" žiakov našej školy.

  Na ich štúdijnej ceste im želáme veľa úspechov, radosti, bádania, vedomostí, ale aj nových kamarátov a krásnych usmievavých chvíľ.

  Viac fotiek nájdete tu: https://photos.app.goo.gl/gMXdNFMQmmfe2h1V7

  vedenie školy

 • Prvýkrát v histórii našej školy sa naši siedmaci a ôsmaci zúčastnili 3.10. športovej súťaže v cezpoľnom behu žiakov ZŠ družstiev a jednotlivcov - okresné kolo v Senci na Slnečných jazerách.

  Ako team sme skončili na 8. mieste, jednotlivci skončili na 17., 20. a 23. mieste z 27 účastníkov.

  Možno to nie je veľké víťazstvo, ale veľmi sa tešíme, že sme sa ako ešte stále neplnoorganizovaná škola zapojili a nezostali sme úplne na chvoste.

  Chlapcom a aj pani učiteľke srdečne gratulujeme, prajeme ešte veľa podobných športových súťaží a hlavne chuť športovať.

 • ŠARKANIÁDA

  10.10.2018 bude na školskom dvore na Školskej 4 od 14:30 šarkaniáda.

  Tešia sa na Vás pani vychovávateľky z ŠKD!

 • Milí prváci, milí rodičia!

  Srdečne Vás chceme pozvať na IMATRIKULÁCIU /pasovačku/ prváčikov.

  Bude sa konať v pondelok 8.10. o 16:00 h na Javorovej aleji a o 17:00 h na Školskej v priestoroch jedálne.

  Tešíme sa na Vás! O zábavu bude postarané!

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 8:00 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASC AGENDY:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria