• OZNAM pre rodičov budúcich škôlkarov

   • Vážení rodičia budúcich škôlkarov, v nadväznosti na oznámenie pre rodičov budúcich prvákov oznamujeme:

    vzhľadom na situáciu, keď ešte nie je k dispozícii priestor pre budúcich prvákov ZŠ, rozhodnutia o prijatí /neprijatí do MŠ pre školský rok 2016/2017 budeme rozposielať až začiatkom augusta. Veríme, že dovtedy sa rekonštrukcia Klubového domu posunie natoľko, že otvorenie k 5.9. bude reálne. Ale aj tak upozorňujeme rodičov, že kapacitne nebudeme môcť do MŠ prijať všetky trojročné deti. Počítajte s tým, že deti narodené po apríli 2013 sa veľmi pravdepodobne do MŠ nedostanú.

    Ďakujeme za porozumenie.

    Daniela Leštinská, riaditeľka školy

    • Oznam o zápise do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2016/2017 

    • V dňoch 
     4.5. (streda) a 5.5. (štvrtok) 2016,
     v čase od 8.00 do 17.00 hod., 
     budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať
     zápis detí do MŠ.
      
     Prineste si prosím:
     1. vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     2. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     3. rodný list dieťaťa,
     4. OP zákonného zástupcu.

      

     Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie:

     2016-17_Ziadost-prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.docx

      

     Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2016/2017
     1. Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
      
     • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
     • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
     • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

      

     1. Interné kritéria prijatia

     /v prípade zvýšeného záujmu o MŠ , prekračujúceho kapacitu MŠ /:

     • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2016
     • dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)
     • podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

      

     Postup prijímacieho konania:

     Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

     V Chorvátskom Grobe 8.3.2016

     RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

     • Nadpis

     • Adresa zápisu

      budova ZŠ s MŠ Školská 4,
      900 25 Chorvátsky Grob
       

      Telefónne čísla

      Riaditeľka ZŠ s MŠ

      RNDr. Daniela Leštinská: 02/45 996 410

      Zástupkyňa pre MŠ
      Mgr. Oľga Kabátová: 0911 964 966
       

      E-mailové adresy

      riaditel@skolachorvatskygrob.sk
      kabatova@skolachorvatskygrob.sk
     • Nadpis


     • späť na MŠ Rubínová

      späť na MŠ Školská

       

     • Obedňajšia prestávka

     • 11:30 h. - 12:00 h.