Navigácia

Základné informácie Naše akcie

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Základné informácie

 

Prihlasovanie detí do ŠKD

Deti do ŠKD prijímame na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku za pobyt v ŠKD.

 

Mesačný poplatok za ŠKD 

Mesačný poplatok je 16,- €, platbu je potrebné preukázať dokladom o zaplatení vychovávateľke ŠKD do 12. dňa v mesiaci.

Platbu treba uskutočňovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu: SK 86 5600 0000 0066 0756 2007

Variabilný symbol (pre ŠKD na Školskej 4): 4

Variabilný symbol (pre ŠKD na Javorovej aleji 1): 5

Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa, ŠKD

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zastupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:30 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

Fotogaléria