Voľné pracovné miesta

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

OBOZNAMOVANIE DETÍ S NEMECKÝM JAZYKOM

Vážení rodičia, v šk.r. 2018-2019 bude opäť p.uč.Lívia Zeman v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu oboznamovať deti s nemeckým jazykom. V triede bude zaradených dvadsať 5 - 6 ročných detí. Ak máte záujem o umestnenie Vášho dieťaťa v uvedenej triede, Vašu požiadavku oznámte do 15.8.2018 p. uč. na adresu: zeman@skolachorvatskygrob.sk. V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, bude do triedy zaradených v poradí prvých 20 prihlásených.detí.


 

 

Oznam o zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí

prihlásených detí do MŠ na šk.r. 2018-2019

 

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí prihlásených detí do MŠ na nový šk.rok  bude riaditeľstvo ZŠ s MŠ zasielať v prvom augustovom týždni.

S potešením oznamujeme, že všetky prihlásené deti staršie ako 3 roky, s trvalým pobytom v obci, budú prijaté.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASC AGENDY:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria