Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zápis do MŠ

Oznam o zápise do MŠ

V dňoch 29.04. (pondelok) a 30.04. (utorok) 2019,

v čase od 8:00 do 17:00 hod.,

budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať zápis detí do MŠ.

Prineste si prosím:

 1. vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 2. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 3. rodný list dieťaťa,
 4. OP zákonného zástupcu.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie je dostupná na webovej stránke školy.

Môžete použiť elektronický formulár prihlášky, ktorý je v ľavom menu /link https://zschgrob.edupage.org/register/ /, prihlášku po vyplnení je potrebé vytlačiť, podpísať  a priniesť na zápis.

Mgr. Monika Svorad

riaditeľ ZŠ s MŠ

 

DOKUMENTY k zápisu:

Kriteria_prijatia_do_MS_Chorvatsky_Grob_2017-2018(2).pdf

ziadost-prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie_new.pdf

Letná prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy pri ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v letnom období

Materská škola:

 • UZATVORENÁ od 1. júla do 19. júla 2019 (spolu 3 týždne),
 • OTVORENÁ pre deti všetkých alokovaných pracovísk MŠ - v MŠ NA JAVOROVEJ ALEJI 1 od 22. júla do 23. augusta 2019 (spolu 5 týždňov),
 • UZATVORENÁ od 26. augusta do 31. augusta 2019 (spolu 4 dni).

 

Školský rok 2019 – 2020 sa začne v jednotlivých alokovaných pracoviskách MŠ dňa 2. 9. 2019.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria