• Oznamy

    • Oznam pre rodičov
     Žiadame rodičov a aj rodičov novoprijatých detičiek do MŠ, aby sledovali
     stránku školy, kde v priebehu mesiaca august (posledné dva týždne) bude
     uverejnený zoznam zaradenia deti do príslušného alokovaného pracoviska a
     príslušnej triedy. Zverejnené budú len kódy. Kód svojho dieťaťa nájdete na
     oznámení o prijatí do MŠ.


     OBOZNAMOVANIE DETÍ S NEMECKÝM JAZYKOM

     Vážení rodičia, v šk.r. 2018-2019 bude opäť p.uč.Lívia Zeman v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu oboznamovať deti s nemeckým jazykom. V triede bude zaradených dvadsať 5 - 6 ročných detí. Ak máte záujem o umestnenie Vášho dieťaťa v uvedenej triede, Vašu požiadavku oznámte do 15.8.2018 p. uč. na adresu: zeman@skolachorvatskygrob.sk. V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, bude do triedy zaradených v poradí prvých 20 prihlásených.detí.


      

      

     Oznam o zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí

     prihlásených detí do MŠ na šk.r. 2018-2019

      

     Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí prihlásených detí do MŠ na nový šk.rok  bude riaditeľstvo ZŠ s MŠ zasielať v prvom augustovom týždni.

     S potešením oznamujeme, že všetky prihlásené deti staršie ako 3 roky, s trvalým pobytom v obci, budú prijaté.