Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      MSI2MSIII1
  1. ročník   1.A1.B1.CMSI1MSII1
  2. ročník   2.A2.BMSII2MSIII2
  3. ročník   3.A3.B3.CMSI3MSIII3
  4. ročník   4.A4.BMSI4
  5. ročník   5.A
  6. ročník   6.A
  7. ročník   7.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.04.2018

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria