Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Fa1 s DPH 18.02.2011
Zmluva Zmluva o odbere a dovoze stravy s DPH 22.08.2012 Jana Černá Alokovaná MŠ, Rubínová 1 90025 Chorvátsky Grob
Zmluva fa26 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa27 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa28 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa29 s DPH 18.02.2011
Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 07.10.2014 Generali Poist'ovňa, a.s.,
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 362 stravníkov denne na obdobie od 1.01.2014 do 31.12.2014 8 080,00 s DPH 07.02.2014 14.02.2014
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vásvýmenu havarijného termostatu Položky 56,00 s DPH 07.02.2013 SAMSERVIS - Matúš Samuel madaraszova
Zmluva fa2 s DPH 18.02.2011
Zmluva Rámcová zmluva - pranie a čistenie posteľnej bielizne s DPH 03.09.2012 Zora Studničná - NAJA ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva fa24 s DPH 18.02.2011
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás publikáciu )Co má vedieť mzdová účtovníčka Položky 49,50 s DPH 02.01.2013 AJFA+AFIS madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás čistiace Položky 412,15 s DPH 11.01.2013 Arthur Gilbord sro., madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás ponorný mixer Položky 20,47 s DPH 14.01.2013 Arthur Gilbord sro., madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás čistiace Položky 137,30 s DPH 17.01.2013 Arthur Gilbord sro., madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás toner Canon a čistiace Položky 86,14 s DPH 17.01.2013 Arthur Gilbord sro., madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás výrovu - skriňa na knihy Položky 639,00 s DPH 17.01.2013 Jozef Baláž madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vásškolenie mzdy Položky 44,40 s DPH 28.01.2013 VEMA s.r.o. madaraszova
Objednávka Stručný popis: Objednávame si u Vás čistiace Položky 26,10 s DPH 29.01.2013 Arthur Gilbord sro., madaraszova
zobrazené záznamy: 1-20/2428