Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 58/2019 Kancelárske potreby 48,00 s DPH 27.02.2019 COMPLET SK, sro., Základná škola
Faktúra 56/2019 Za justáž váh 45,00 s DPH 26.02.2019 Filipovič Ľuboslav Základná škola
Faktúra 57/2019 Za prevádzkový poriadok školy 175,00 s DPH 26.02.2019 HACCPoint, s.r.o. Základná škola
Faktúra 29/2019 Potraviny - školská jedáleň 46,14 s DPH 24.02.2019 OVOCIT sro., Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 28/2019 potraviny - JA 55,90 s DPH 24.02.2019 OVOCIT sro., Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 55/2019 Za dodávku pitnej vody 66,26 s DPH 22.02.2019 Bratislavská vod. spol. Ba Základná škola
Faktúra 54/2019 Za pravidelnú kontrolu a revíziu bleskozvodu na ZŠ Školská 4 132,00 s DPH 22.02.2019 ERSIS s.r.o. Základná škola
Faktúra 27/2019 Potraviny - školská jedáleň 314,13 s DPH 22.02.2019 PENAM SLOVAKIA, a.s. Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 53/2019 Telefónne poplatky 128,80 s DPH 20.02.2019 T Com Základná škola
Faktúra 26/2019 potraviny - JA 61,96 s DPH 20.02.2019 Boni Fructi sro., Dunajská Lužná Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 25/2019 Potraviny - školská jedáleň 44,63 s DPH 20.02.2019 Boni Fructi sro., Dunajská Lužná Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 52/2019 Za dodávku kobercových násteniek pre ZŠ 1 267,66 s DPH 18.02.2019 LIMEX ČR, s.r.o. Základná škola
Faktúra 21/2019 Potraviny - školská jedáleň 475,87 s DPH 17.02.2019 OVOCIT sro., Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 20/2019 Potraviny - školská jedáleň 391,13 s DPH 17.02.2019 OVOCIT sro., Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 24/2019 Potraviny - školská jedáleň 1 572,50 s DPH 14.02.2019 Gastro -max, sro., Pezinok Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 23/2019 Potraviny - školská jedáleň 2 128,61 s DPH 14.02.2019 Gastro -max, sro., Pezinok Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 22/2019 Potraviny - školská jedáleň 284,41 s DPH 14.02.2019 Gastro -max, sro., Pezinok Základná škola - Školská jedáleň
Faktúra 51/2019 Prostriedok do umývačky riadu - JA 432,60 s DPH 14.02.2019 ECOLAB sro., Bratislava Základná škola
Faktúra 50/2019 Za dodávku elektrickej energie 296,50 s DPH 14.02.2019 Slovenský plynárenský priem. Základná škola
Faktúra 47/2019 Digitálne mesto - program 6,00 s DPH 14.02.2019 DATALAN a.s. Základná škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2428