Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Fa1 s DPH 18.02.2011
Zmluva 003/2013 ZMLUVA O DIELO s DPH 28.06.2013 Branislav Štefanovič ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva fa26 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa27 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa28 s DPH 18.02.2011
Zmluva 1/2014 Nájomná zmluva s DPH 09.01.2014 Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe Eva Marková, predsedníčka ChKS
Zmluva fa2 s DPH 18.02.2011
Zmluva 002/2013 Dohoda o ukončení zmluvy o odbere a dovoze stravy uzatvorenej zo dňa 22.08.2012 s DPH 31.01.2013 p. Jana Černá, súkromná podnikateľka ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva 001/2013 Zmluva o vykonaní rozvozu obedov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 02.04.2013 FOOD and STYLE s.r.o. ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva 004/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.09.2012 Základná umelecká škola ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva 003/2015 Dodatok č.1 k MANDÁTNEJ ZMLUVE s DPH 15.12.2014 Veronika Révészová
Zmluva fa24 s DPH 18.02.2011
Zmluva 3/2013 Nájomná zmluva s DPH 29.10.2013 SpeakaAndLearn
Zmluva 01/2013 Predmetom nájmu je telocvičňa a jedáleň s kuchyňou v objekte ZŠ s MŠ Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob. s DPH 28.08.2013 ChKS
Zmluva 002/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.12.2014 Slovak Telekom a.s.
Zmluva 001/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.12.2014 Slovak Telekom a.s.
Zmluva 14/2014 Dohoda o spolupráci s DPH 30.09.2014 Základná umelecká škola Zdenko Piala
Zmluva Rámcová zmluva - pranie a čistenie posteľnej bielizne s DPH 03.09.2012 Zora Studničná - NAJA ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Zmluva Zmluva o odbere a dovoze stravy s DPH 22.08.2012 Jana Černá Alokovaná MŠ, Rubínová 1 90025 Chorvátsky Grob
Zmluva 14/2014 Dohoda o spolupráci s DPH 30.09.2014 Základná umelecká škola Zdenko Piala
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2428