Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Fa1 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa16 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa2 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa29 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa28 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa27 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa26 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa25 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa24 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa22 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa21 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa19 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa18 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa17 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa20 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa15 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa8 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa3 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa14 s DPH 18.02.2011
Zmluva fa5 s DPH 18.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2428