Navigácia

MATERSKÁ ŠKOLA

AKTUALITY

... prejsť na MŠ Javorová alej                ... prejsť na MŠ Školská 6

 

Oznam

Vážení rodičia žiakov ZŠ a detí  MŠ zo všetkých prevádzok, pozývame Vás na spoločné mimoriadne rodičovské združenie dňa 26.10.2017 o 17:30 v jedálni školy na Javorovej aleji , kde Vás budem informovať o aktuálnej situácii v škole, o úsporných opatreniach a  možnom prerušení prevádzky  MŠ, ŠKD a ŠJ.

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ


 

Vážení rodičia.

Z organizačných dôvodov bude počas jesenných prázdnin žiakov ZŠ otvorená len elokovaná MŠ na Rubínovej 1.  Elokované MŠ - Školská a Javorová alej budú mimo prevádzky. V tomto termíne (30. 10. – 31. 10. 2017) budú všetky  prihlásené deti umiestnené len v uvedenej materskej škole.

                                                                                                                     O. Kabátová 

V zmysle §  28 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/ 2015 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v súlade s §  28 ods. 3 školského zákona sa za pobyt dieťaťa v materskej škole, hradí mesačne na jedno dieťa 60,00 €.

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na jednotný účet pre všetky elokované pracoviská MŠ (bankovým prevodom):

SK86 5600 0000 0066 0756 2007

VS 1 –MŠ Školská 6

VS 2 – MŠ Rubínová 1

VS 3 – MŠ Javorová alej 1

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča).

Nezabudnite si prosím zrušiť trvalý príkaz nakoľko pôvodné účty boli zmenené!

Za dieťa, kt. dovŕšilo k 31.8.2017 päť rokov sa príspevok neuhrádza.


 

 

Školský rok 2017/2018 sa začína 4.septembra 2017

Prevádzka MŠ - Školská 6 , Rubínová 1 a Javorová alej 1 je od 6:45 hod. do 17:00 hod.

 

 

Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ

 

 

 • Papučky, ortopedickú obuv alebo sandáliky s bledou podrážkou (nie šlapky a kroxy !)
 • Pyžamu (vankúšik)
 • Náhradné oblečenie (pre prípad zašpinenia alebo zamokrenia): spodné prádlo, tričko, tepláky (krátke nohavice), ponožky (pančušky)
 • Ruksak alebo igelitovú tašku na odev a iné veci detí
 • Pohár na pitný režim
 • ½ l plastovú fľašu na pitný režim (pobyt vonku)
 • Pre 1. a 2. triedu jednu obľúbenú označenú – podpísanú plyšovú hračku (do postieľky) pre pocit blízkosti domova
 • Hrebeň prípadne kefu na vlasy (dievčatá do skrinky)

                     

                                                                             Veci detí treba podpísať. Ďakujeme

 

Čo do materskej školy nepatrí:

 • Žuvačky, cukríky, sladkosti
 • Plienky, cumlík do pusy !
 • Drobné predmety, ktoré by mohli vložiť do úst a nosa, ..., cenné predmety (retiazky, náramky, prstene)
 • Jedlo a pitie

 

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy!

MŠ Školská 6:   02/ 45 996 618

MŠ Rubínova 1:   0901 708 789

MŠ Javorová alej 1:   0911 964 966

Riaditeľňa ZŠ s MŠ:   02/45 996 410

ŠJ kuchyňa:   0911 655 173

riaditel@skolachorvatskygrob.sk

kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Ziadost-prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.docx

Odpustenie_prispevku__ziadost.docx

Ziadost_o_prerusenie_dochadzky.docx

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria