• Školský rok 2018/2019

    • Vážení rodičia.

     V druhom polroku školského roka 2018/2019 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov. Konzultáciu s pedagogickým zamestnancom si môžete dohodnúť prostredníctvom emailovej adresy alebo telefonicky 02/45 996 410.

     Rozpis, ktorý pedagogický zamestnanec je Vám kedy k dispozícii je na stránke školy.

     Mgr. Monika Svorad

     Riaditeľ školy

      

      

     Konzultacne_hodiny1_rok_2018-_2019.pdf