• Naše projekty

    • Zdravá škola

     Modrá škola

     Otvorená škola - internetové pripojenie

     Recyklohry

     Daphne - ekologický inštitút

     Modernízácia školstva - európsky sociálny fond