Navigácia

Základné informácie Naše akcie

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Základné informácie

 

Prihlasovanie detí do ŠKD

Deti do ŠKD prijímame na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku za pobyt v ŠKD.

 

Mesačný poplatok za ŠKD 

Mesačný poplatok je 16,- €, platbu je potrebné preukázať dokladom o zaplatení vychovávateľke ŠKD do 12. dňa v mesiaci.

Platbu treba uskutočňovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu: SK 86 5600 0000 0066 0756 2007

Variabilný symbol (pre ŠKD na Školskej 4): 4

Variabilný symbol (pre ŠKD na Javorovej aleji 1): 5

Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa, ŠKD

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria