Navigácia

Materská škola Rubínová

Oznamy

Aktualizované 18.1.2018

Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že dňa 25.1.2018 od 17:15 budú prebiehať v jednotlivých triedach v MŠ triedne rodičovské združenia.

Vaša účasť je vzhľadom k individuálnej konzultácii o napredovaní vášho dieťaťa vítaná.

 

Uzatvorenie MŠ

Uzatvorenie MŠ, december 2017- január 2018

Oznamujem rodičom, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 27. decembra 2017 do 5. januára 2018 (vrátane). Uzatvorenie MŠ bolo prerokované a odsúhlasené rodičmi detí na plenárnom RZ, dňa 20. septembra 2017 (MŠ Rubínová, MŠ Javorová alej) a 21. septembra 2017 (MŠ Školská). Mesačné príspevky za MŠ sú za uvedené mesiace prepočítané nasledovne:

 • december 2017         –           42, 68 €
 • január 2018                –          46, 56 €

Dôrazne žiadame rodičov, aby si včas upravili trvalý príkaz na úhradu príspevkov za MŠ, mesiace december 2017 a január 2018.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria