Navigácia

Materská škola Školská

Oznamy

OZNAM

Prosíme rodičov, aby do 29.6.2018 (piatok) deťom zobrali zo skriniek všetky veci. Ďakujeme.

 

Prajeme vám prázdniny plné radosti.

 

Kolektív MŠ Chorvátsky Grob

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prázdniny

 

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob oznamuje, že s ohľadom na počet dní prevádzky materskej školy v mesiaci júl a august 2018 (elokované pracovisko Školská 6)  je stanovená výška príspevku nasledovná:

 

JÚL                                                                                          17, 42  €   

(prevádzka v MŠ od 23. do 31.7.2018; spolu 7 dní)                                 

 

AUGUST                                                                          46, 45 €  

(prevádzka v MŠ od 1. do 24.8.2018 vrátane; spolu 18 dní)                         

 

 • V prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy (podľa prihlásenia v júli/ auguste) sa preukážte úhradou príspevku za jeho pobyt v MŠ.
 • Za deti – predškolákov (školský rok 2017-2018) – sa príspevok neuhrádza !!!
 • Dôrazne žiadame rodičov, aby si príspevky za MŠ (mesiac júl, august) upravili podľa vyššie uvedeného prepočtu !!!

Oznam

Pitný režim detí:

prosíme rodičov o prázdne fľaše pre deti, ktoré im budú plnené čistou pitnou vodou počas teplých dní v rámci pitného režemu.

 

Prázdniny

Letné prázdniny:

     MŠ uzatvorená od 2.7.2018 - 20.7.2018 (3 týždne)

     MŠ v prevádzke od 23.7.2018 - 24.8.2018 (5 týždňov)

     MŠ uzatvorená od 27.8.2018 - 31.8.2018

Milí rodičia,

cez letné prázdniny bude v prevádzke len materská škola v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4. Prosím nahláste prítomnosť/neprítomnosť dieťaťa cez prázdniny do 10.6.2018.

Ďakujeme.

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria