Navigácia

Materská škola Rubínová

Kontakty

Adresa

ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25  Chorvátsky Grob
elokované pracovisko MŠ Rubínová 1 (OC MONAR)
www.skolachorvatskygrob.sk

Telefónne čísla

MŠ Rubínová 1:   
0901 708 789
 
Riaditeľňa ZŠ s MŠ:   
02/45 996 410
 
Vedúca ŠJ p. Jitka Hamzová:   
0911 655 173

E-mailové adresy

riaditel@skolachorvatskygrob.sk
kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Konzultačné hodiny

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Mgr. Oľga Kabátová:
 

ZŠ s MŠ, Školská 4;

podľa potreby,

priebežne, po telefonickej, ústnej alebo mailovej dohode

 
Triedne učiteľky:
1. trieda: p. uč. Mgr. Milota Šikeťová
2. trieda: p. uč. Mgr. Veronika Gašpareková
 

každý  týždeň v pondelok

od 12 : 00 - 12: 30

po telefonickej alebo ústnej dohode

 
Odporúčame rodičom:
Stretnutie a konzultáciu si dohodnite najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným stretnutím.
Svoju účasť na konzultácii potvrďte alebo odvolajte najneskôr jeden deň vopred (pred plánovaným stretnutím, konzultáciou).
Počas plánovania stretnutia, konzultácie si dohodnite aj cieľ (oblasť vášho záujmu) stretnutia.
 
O čistotu sa V MŠ stará:
Ingrid Štefeková
O rozdelenie a výdaj stravy sa stará:
Gabriela Krajčovičová

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria