Navigácia

Materská škola Rubínová

Oznamy

Aktualizované 28.6.2018

Poďakovanie

 

Úprimne ĎAKUJEME všetkým rodičom a rodinám za sponzorstvo, ochotu a spoluprácu počas školského roka 2017/2018. Ďakujeme za nápady a realizáciu dobrovoľných aktivít, ktoré pomohli zlepšiť prostredie v ktorých vyrastajú nielen Vaše deti.

Srdečná vďaka

Prajeme Vám príjemné prežitie letného obdobia.

                                                                                      

 MŠ Rubínová bude uzatvorená od 01.07.2018. MŠ bude v prevádzke od 03.09.2018.

Oznam

Prosíme rodičov, aby do 29.6.2017 zobrali všetky veci zo skrinky dieťaťa. Ďakujeme

 

Oznam

Vážení rodičia, nakoľko  spravidla 2 x denne chodievame s deťmi von a za slnečného počasia je v tomto ročnom období potrebné pokožku detí chrániť proti UV žiareniu, je nutné už doma ráno natrieť deti ochranným opaľovacím prostriedkom !

Zároveň vás dôrazne žiadame, aby ste deťom okrem odevov na prezlečenie, vreckoviek, prázdnych fliaš na vodu a ruksaku nenechávali v skrinkách žiadne sladkosti, ovocie, džúsiky, krémy, kvapky, ....

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa

v materskej škole

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob oznamuje, že s ohľadom na počet dní prevádzky materskej školy v mesiaci júl a august 2018 (elokované pracovisko Školská 6)  je stanovená výška príspevku nasledovná:

 

JÚL                                                                                        17, 42  €   

(prevádzka v MŠ od 23. do 31.7.2018; spolu 7 dní)                                 

 

AUGUST                                                                        -   46, 45 €  

(prevádzka v MŠ od 1. do 24.8.2018 vrátane; spolu 18 dní)                         

 

 • V prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy (podľa prihlásenia v júli/ auguste) sa preukážte úhradou príspevku za jeho pobyt v MŠ.
 • Za deti – predškolákov (školský rok 2017-2018) – sa príspevok neuhrádza !!!
 • Dôrazne žiadame rodičov, aby si príspevky za MŠ (mesiac júl, august) upravili podľa vyššie uvedeného prepočtu !!!

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria