• Fotoalbum

    • Začal sa nový školský rok 2017/2018 a s ním aj nové zážitky, akcie, pri ktorých deti nadobudnú veľa vedomostí ale aj zábavy. 

     aktualizované 27.04.2018

      

     Aj naša MŠ sa pripojila ku „DŇU ZEME“. Posadili sme si na našom školskom dvore kvietky, pažítku, reďkovku, vyzbierali sme v okolí MŠ papiere a rozprávali sme sa, ako si chrániť našu zem.  

      


     Dňa 21.04.2018 sa uskutočnila brigáda na detskom ihrisku materskej školy Školská 6. Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom a detičkám. Posadili sme na našom školskom dvore kvietky, okopalo sa okolo všetkých stromčekov a kríkov, pripravili sa záhradky na sadenie zeleninky pre každú triedu, vyčistilo sa celé pieskovisko a natreli sa lavičky a sedačky na hojdačkách. Môžete sa prísť pozrieť, aké krásne máme celé detské ihrisko.

      


     Dňa 6.4.2018 boli u nás v MŠ z Ekoprojektu "DAPHNE" nám zahrať „O neporiadnej Šmudlinke“. Bol to príbeh o Šmudlinke a lesných zvieratkách: ako sa zbaviť nepotrebného odpadu a pomôcť k tomu, aby odpad neznepríjemňoval život zvieratkám, ale aby sa z neho mohlo ešte stať niečo užitočné.

      


     Dňa 27.03.2018 sa v našej školskej jedálni uskutočnili „Veľkonočné tvorivé dielne“. Veríme, že sa Vám páčila akcia a našli ste si aj Vy veľa dobrých nápadov, ako si skrášliť Váš domov na Veľkú noc. Sme radi že ste neodišli s prázdnymi rukami a niečo ste si vyrobili s Vašimi detičkami. A teraz sa pozrite ako ste spolu tvorili.

      


     23.03.2018 sme navštívili našich kamarátov školákov v ZŠ. Strávili sme s nimi jednu celú vyučovaciu hodinu. Každý žiak mal jedného predškoláka a ten nám pomáhal vypracovať pracovné listy, ktoré si pre nás žiaci pripravili. Veľmi sa nám v škole páčilo a už sa na ňu tešíme.

                              4. trieda - zajkovia                                3. trieda - včielky

                                                       

      


     Dňa 20.03.2018 sme navštívili školskú knižnicu v ZŠ k téme - „ Kniha môj priateľ “. Porozprávali sme sa o knihách – ako sa ku knihám treba správať, aké knihy poznáme, čo musí kniha obsahovať. Autora, ilustrátora, kde si ich môžeme kúpiť, alebo zapožičať.

      


     Dňa 19.3.2018 prišla k nám do MŠ z Červeného kríža teta záchranárka s rôznymi zdravotnými pomôckami. Ukázala nám  kurz prvej pomoci a zároveň sme si mohli vyskúšať sami na sebe ošetrenie niektorých rán. Veľmi nás zaujalo oživovanie na bábikách, ktoré sme si tiež mohli vyskúšať.

      


     Dňa 13.02.2018 sa konal v našej MŠ  Karneval. Všetky detičky, ale aj pani učiteľky sa dobre zabavili tancom a súťaživými hrami.

      


     Dňa 8.2.2018 sme navštívili SND v Bratislave. Bola to opera „Figaro sem, figaro tam“ -  Prešibaný holič Figaro, mladý, zaľúbený gróf Almaviva a krásna, temperamentná Rosina, ale aj jej mrzutý tútor Bartolo a klebetný učiteľ hudby Basilio - to sú hlavné postavy veselohry plnej vtipných scén, prekvapujúcich situácií a šťastného (i poučného!) rozuzlenia, vyrozprávanej prostredníctvom neopakovateľnej hudby majstra Rossiniho. Túto skvelú hudobnú komédiu predstavil populárny herec a moderátor Martin Vanek.

      


     Od 29.01 do 02.02.2018 sme chodili na kurz korčuľovania, na ktorom sme sa všetci naučili pohybovať na ľade a získali sme od našich kamarátov inštruktorov dobré rady. V posledný deň korčuľovania sme všetci dostali za odvahu a šikovnosť medailu. Môžete sa presvedčiť, ako sme trénovali.

           1. deň - Pondelok                                  2. deň - utorok                               5. deň - piatok

                                   

      


     Dňa 18.01.2018 prišli do našej MŠ z Ekoprojektu „DAPHNE“  porozprávať deťom na tému  „Zvieratká v zime“. Deti sa dozvedeli ako treba zvieratkám v zime pomôcť, aby nezahynuli v lese bez potravy.  

      


     Január 2018 – výrobky Vašich ratolestí na tému „ZIMA“

      


     Dňa 01.12.2017 sme sa veľmi potešili návšteve, ktorá prišla po roku opäť do našej škôlky. Bol to očakávaný Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertom. Čertík nás trošku strašil, ale nebol zlý. My sme im zaspievali a zarecitovali a každý z nás dostal od Mikuláša balíček sladkostí.

      


     30.11.2017 – Dnes mali naše deti veľkú radosť, pretože napadol prvý sniežik. Okrem sánkovania a šmýkania sme sa hrali aj iné hry so snehom ako napríklad: stavali sme snehuliakov, guľovali sme sa, otláčali sme sa v snehu a robili anjelika a iné hry so snehom.      

      


     V týždni od 20.11 do 24.11.2017 sme sa v MŠ zahrali na kuchárov a urobili sme si pyramídu zdravia, taniere správneho stravovania a ovocníčkov. Rodičia sa mohli pokochať pohľadom pri príchode pre deti na krásne obrazy z ovocia a zeleninky. 

      


     16.11.2017 nás navštívili deti zo ZŠ. Žiaci vlastnoručne zhotovili modely hydraulických zariadení a ich funkciu predstavili nám deťom. Veľmi sa nám to páčilo.

      


     Október 2017 - výroba predmetov a obrázkov z prírodnín bola spojená so školským environmentálnym projektom.

      


     Dňa 18.11.2017 prišli do našej MŠ z Ekoprojektu „DAPHNE“  porozprávať deťom na tému „Liečivé bylinky“. Dozvedeli sme sa, že aj burina môže byť liečivá bylinka.

      


     Od 23.10.2017 do 02.11.2017 sme chodili na plavecký výcvik do Bratislavy. Naučili sme sa nebáť sa vody, splývať, nebojácne skákať do vody, plávať kraula a hrať sa vo vode rôzne zábavné hry. Za úspešné absolvovanie plaveckého výcviku sme dostali medailu za odmenu.

                    1 deň                                    3 deň                                       4 deň                                           5 deň

                      

      


     Dňa 11.10.2017 prišli do našej MŠ z Ekoprojektu „DAPHNE“  porozprávať deťom na tému  „Zo života hmyzu“. Deti sa dozvedeli čo má spoločné húsenica a motýľ, ako je užitočný pavúk a prečo je každý obyvateľ lúky dôležitý.

      


     Dňa 21.09.2017 prišlo do našej MŠ divadielko a zahrali nám rozprávku „Ružová rozprávka“. Divadielko bolo veľmi pekné, veľa sme sa nasmiali aj s pani učiteľkami.