Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Kontakty

Adresa

ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
elokované pracovisko Školská 6

Telefónne čísla

MŠ Školská 6:   
02/ 45 996 618
 
Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Oľga Kabátová:
02/45 996 410
 
Riaditeľňa ZŠ s MŠ:
02/45 996 410
 
Vedúca ŠJ p. Jitka Hamzová:
0911 655 173

E-mailové adresy

riaditel@skolachorvatskygrob.sk
kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Konzultačné hodiny

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Mgr. Oľga Kabátová:
- podľa potreby, priebežne, po telefonickej, ústnej alebo mailovej dohode v kancelárii ZŠ s MŠ na Školskej 4 v Chorvátskom Grobe. V iné dni v týždni zástupkyňa poskytne konzultácie na elokovaných pracoviskách MŠ podľa predchádzajúceho mailového alebo telefonického dohovoru.
 
 
Konzultácie poskytnú triedni učitelia každý týždeň v PONDELOK v čase od 13:00 do 13:30 po predchádzajúcom osobnom alebo telefonickom dohovore.
1. trieda: p. uč. Janette Kurajdová
2. trieda: p. uč. Silvia Baginová
3. trieda: p. uč. Mgr. Miroslava Meňhertová
4. trieda. p. uč. Andrea Bihalová

 

 
Triedne učiteľky:
1. trieda: p. uč. Silvia Baginová
2. trieda: p. uč. Janette Kurajdová
3. trieda: p. uč. Mgr. Miroslava Meňhertová
4. trieda: p. uč. Andrea Bihalová
 

 

Odporúčame rodičom:
Stretnutie a konzultáciu si dohodnite tri pracovné dni pred plánovaným stretnutím.
Svoju účasť na konzultácii potvrďte alebo odvolajte najneskôr jeden deň vopred (pred plánovaným stretnutím, konzultáciou).
Počas plánovania stretnutia, konzultácie si dohodnite aj cieľ (oblasť vášho záujmu) stretnutia.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria