Navigácia

Materská škola Školská

Kontakty

Adresa

ZŠ s MŠ Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
elokované pracovisko Školská 6

Telefónne čísla

MŠ Školská 6:   
02/ 45 996 618
 
Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Oľga Kabátová:
0911 964 966
 
Riaditeľňa ZŠ s MŠ:
02/45 996 410
 
Vedúca ŠJ p. Jitka Hamzová:
0911 655 173

E-mailové adresy

riaditel@skolachorvatskygrob.sk
kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Konzultačné hodiny

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Mgr. Oľga Kabátová:
každú stredu od 08:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii ZŠ s MŠ na Školskej 4 v Chorvátskom Grobe. V iné dni v týždni poskytne konzultácie na elokovaných pracoviskách MŠ podľa predchádzajúceho mailového alebo telefonického dohovoru.
 
 
Každý nepárny týždeň od 15:30/16:00 hod. do 16:00/16:30 hod. po dohovore s triednou učiteľkou
1. trieda: p. uč. Mgr. Silvia Tokarčíková
5. trieda. p. uč. Andrea Bihalová

 

Každý párny týždeň od 15:30/16:00 hod. do 16:00/16:30 hod. po dohovore s triednou učiteľkou
2. trieda: p. uč. Mgr. Miroslava Meňhertová
3. trieda: p. uč. Janette Kurajdová
4. trieda: p. uč. Lívia Zeman
 

 

Triedne učiteľky:
1. trieda: p. uč. Mgr. Silvia Tokarčíková
2. trieda: p. uč. Mgr. Miroslava Meňhertová
3. trieda: p. uč. Janette Kurajdová
4. trieda: p. uč. Lívia Zeman
5. trieda. p. uč. Andrea Bihalová

 

Odporúčame rodičom:
Stretnutie a konzultáciu si dohodnite tri pracovné dni pred plánovaným stretnutím.
Svoju účasť na konzultácii potvrďte alebo odvolajte najneskôr jeden deň vopred (pred plánovaným stretnutím, konzultáciou).
Počas plánovania stretnutia, konzultácie si dohodnite aj cieľ (oblasť vášho záujmu) stretnutia.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410

  MŠ, Školská 4
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  MŠ nad ŠJ: 02/45 996 618
  MŠ MONAR, Rubínova 1
  0901 708 789

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 8.00 hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria