ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB


Prihláška na školský rok
2019/2020


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na dieťa, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

Email dieťaťa:

Mobil dieťaťa:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Predchádzajúca škola/škôlka:

Ročník, kam sa dieťa hlási:

Školský rok nástupu dieťaťa:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škole
(uveďte meno a triedu):


Ďalšie informácie

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:


Zdravotný stav dieťaťa

Sluch dieťaťa:

Alergia:

Detail:

Choroby a diagnózy:

Zdravotná poisťovňa:


Ostatné údaje

Striedavá starostlivosť:

Prihlasujem na ZŠ:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


______________________________________________________________________________________________________

Potvrdenie prevzatia prihlášky

 

 

____________________________________________________________

Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov)

 

 

__________________________

Dátum prijatia žiadosti

 

 

_________________________________________
Podpis zástupkyne riaditeľa
alebo riaditeľa školy

 

 

 

 

 

  

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka