• „Športujeme za každého počasia"

     • Športujeme za každého počasia"

       Dajte nám hlas a my prestrešíme multifunkčné ihrisko na Javorke nafukovacou halou.

      Do 24. júna (pondelok) môžete hlasovať za náš projekt na stránke 

      https://rozhodni-bsk.sk/senec-2019Ak náš projekt bude úspešný, budeme o krok bližšie k prestrešeniu multifunkčného ihriska na Javorke. Deti tak na 6 mesiacov získajú miesto kde môžu cvičiť.

     • Zvonenie – skrátené vyučovanie

     • Milí rodičia,

      podľa predpovede SHMÚ v najbližšej dobe budú vonkajšie teploty nad 30 °C,organizácia vyučovacieho dňa bude prebiehať v skrátenom režime  - dĺžka vyučovacej hodiny bude 30 min, so súhlasom zriaďovateľa a hygienika. Po vyučovaní bude fungovať Školský klub detí bez zmien.

      Za porozumenie ďakujeme!

      Vedenie školy

      Zvonenie – skrátené vyučovanie:- prestávky

       

      1.hodina 8: 00 – 8: 30 hod. –   10 min

      2. hodina8: 40 – 9: 10 hod.  -    15min

      3. hodina9: 25 – 9: 55 hod. –     10 min

      4. hodina10: 05 – 10: 35 hod. – 10 min

      5. hodina10: 45 – 11: 15 hod. – 10 min

      6. hodina11: 25 – 11: 55 hod. – 10 min

     • Deň narcisov na našej škole 2019

     • 11. apríla sa naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín.

      Deň narcisov je jedinečná verejno - prospešná zbierka Ligy proti rakovine a pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

      Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí prispeli do zbierky. NAŠEJ ŠKOLE SA PODARILO VYZBIERAŤ SUMU 832,82 €.

      Ď A K U J E M E    V Š E T K Ý M !!!

     • Zápis budúcich prvákov

     • Na zápise sme privítali našich budúcich prváčikov :-)

     • DEŇ VODY u nás

     • Zapojili sme sa všetci – žiaci, učitelia aj deti v škôlke. Maľovalo sa, strihalo, modelovalo, rozprávalo o vode, čítalo, dokonca aj spievalo... aj takto sme oslavili SVETOVÝ DEŇ VODY na ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe

     • OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO 28.03.2019

     • Z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem  žiakom ZŠ s MŠ elokovaného pracoviska Javorová alej 1  z dôvodu plánovanej prekládky verejného vodovodu v zmysle §32

      dňa 28.03.2019 (štvrtok) riaditeľské voľno.

      Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola Javorová alej 1, materská škola Rubínová 1, školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti na tento deň hromadne odhlásené.

       

      Mgr. Monika Svorad

      riaditeľ školy

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNíKA 2019/2020

     • Zápis do prvého ročníka na našej škole bude prebiehať

      • 5. apríla 2019 /piatok/ v čase od  14:30 do 18:00
      • 6.apríla 2019 /sobota/ v čase od 8:00 do 12:00   v priestoroch školy  

        ​​​​​dvomi spôsobmi podľa Vášho výberu:

      1. stiahnutím a vyplnením formulárov, ktoré donesiete vypísané a podpísané k zápisu. odkaz: https://zschgrob.edupage.org/text42/
      2. vyplnením, vytlačením a podpísaním elektronického formuláru, taktiež je potrebné doniesť ich k zápisu.

      Inštrukcie nájdete pri oboch spôsoboch zápisu.

     • Nový rozvrh od 01. 02. 2019

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Od pondelka 04.02.2019 sa vyučovací proces na škole začína podľa nového rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy. 

      S pozdravom a s prianím úspešneho začiatku druhého školského polroka 2019. 

      vedenie školy

       

     • Naučme sa triediť v triede

     •  

      Naučme sa triediť v triede

      Vážení rodičia projekt Občianskeho združenia pri ZŠ a MŠ Javorová alej uspel v 5. ročníku grantového programu nadácie Tesco "Vy rozhodujete My pomáhame" a bol zaradený medzi tri projekty o ktorých budú zákazníci hlasovať.

       Od 21.01.2019 nás môžete podporiť vhodením hlasovacieho žetónu do nádoby projektu "Naučme sa triediť v triede". Nádoba bude umiestnená v predajniach Tesco OC Vajnoria, Čierna Voda Ivanka pri Dunaji .

      Prečo by ste mali podporiť práve náš projekt?

      Naučme deti triediť odpad už v škole /škôlke a stane sa to pre ne rovnako prirodzené ako umývanie zúbkov a rúk. Radi by sme deťom v ZŠ a MŠ Javorová alej zakúpili nádoby na triedený zber odpadu a naučili ich odpad správne triediť. Zároveň budú môcť deti sledovať koľko odpadu v triede vyprodukujú a koľko ho vedia vytriediť. Deti budú mať možnosť vlastným pričinením prispieť k ochrane životného prostredia, čím podporíme budovanie ich zodpovedného vzťahu k svojmu okoliu.

      Aj vďaka Vášmu hlasu môžeme získať od Nadácie Tesco až 1200 Eur na kúpu nádob na triedenie odpadu pre ZŠ a MŠ Javorová alej .

      Ďakujeme OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej

      Katarína Bálintová

     • Environmentálni experti - aktivita ,,Kráľovstvo včiel "

     • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do projektu s názvom Environmentálni experti. Vďaka tomuto projektu hneď v novom roku do našej školy v rámci projektu pricestovala putovná celoslovenská hra ,,Kráľovstvo včiel“ .Svoje vedomosti zo života, chovu a ochrane včielok si smeli  vyskúšať všetci žiaci našej školy. Dozvedeli sa veľa nového nielen o tom, ako funguje včelia rodina počas roka, ale aj  čo je pastva, aké nástroje používa včelár pri práci, overili sme si sily v poznávaní medonosných kvetov, stromov...V hre niet porazených! Veríme, že získanými vedomosťami z nás vyrastú múdri mladí ľudia, ktorí si vážia prírodu :-) 

     • Vianočná akadémia 2018

     • Slávnostná vianočná akadémia - dobrá nálada a pocit hrdosti na svoje deti

      ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 ,900 25 Chorvátsky Grob,21.12.2018

      Prítomní si mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, harmonike  či pôvabné tanečné vystúpenia.

      Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v tomto predvianočnom období zorganizovala Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila dňa 21.12.2018 v Kostole sv. Jána Pavla II a v Kostole Krista Kráľa. Naši šikovní žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili program bohatý na rozličné vystúpenia. Prítomní si tak mohli vychutnať spev, moderný i ľudový tanec, hru na flaute, gitare, harmonike  či pôvabné tanečné vystúpenia.  Na konci si účinkujúci spolu s prítomnými zaspievali Tichú noc. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli  skvelú predvianočnú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

       

      vedenie školy

     • Prednáška o včelách

     • Fenomenálne včely

      Všetci vieme, aký veľký a nenahraditeľný význam majú pre človeka včely.

      Porozprávať o včelách, o ich fungovaní  v úli a ich význame prišli v decembri našim deťom porozprávať členovia organizácie APIS CARPATICA.

      Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí, mohli ochutnať oblátky s medom a vyrobiť si vlastnú sviečku.

      Deti boli nadšené, s veľkým záujmom sledovali výklad, video i činnosti, ktoré mali včelári pripravené. Z celého srdca ĎAKUJEME Apis Carpatica a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti!

      RNDr. Katarína Katinová 

      20.12.2018

       

     • Vianočné prianie

     • Vianočné prianie

      ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob Vám praje pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2019

       

       

     • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2018

     • Vážení milí rodičia a priatelia školy !

      Srdečne vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2018. Vianočná akadémia na Javorovej aleji sa začne o 9:00 v Kostole sv. Jána Pavla II., na Školskej o 10:30 v Kostole Krista Kráľa. Tešíme sa na vašu účasť.  

     • Mikuláš v ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

     • Mikuláš v ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob!

      Už je to veru tak. Aj naše deti  sa dnes dočkali. Každá trieda si pod vedením triednej pani učiteľky pripravila program pre Mikuláša. Detské očká svietili od radosti a očakávania už od rána. Príde? Nezabudne na nás? A naozaj prišiel – milý pán Mikuláš, krásny anjelik a nezbedný čertík. Prišiel a rozdával nielen darčeky, ale aj úsmevy na všetky strany. A deti sa tešili, recitovali, spievali, usmievali sa.......

      Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob a OZ pri ZŠ a MŠ  Javorová alej za prekrásne mikulášske balíčky, ktoré venovali našim deťom. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a aj ochotným rodičom.

      Takisto veľké ďakujeme patrí obecnému úradu, že zabezpečil skvelého Mikuláša, krásneho anjelika a čertíka nezbedníka. Boli ste výborní!

      Ďakujeme patrí aj firmám BoniFructi - Dobré Jablká,  Bio obchod Kengurka, Zelovoc Červené Jabĺčko.

      Veríme, že si takúto skvelú akciu zopakujeme opäť o rok!

      vedenie školy

       

     • Prekvapenie pre naše deti

     • Takto vyzera decembrové predmikulášske prekvapenie pre naše deti :)

      ...vedenie školy