Voľné pracovné miesta

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Jesenné aranžovanie v škole

  Jesenné aranžovanie

  Takto sa dnes na Javorovej aleji jesenne aranžovalo. :)

 • Riaditeľské voľno

  OZNAM

  Riaditeľské voľno

  OZNAM

   

  Z pozície riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Chorvátskom Grobe, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľujem  všetkým žiakom  základnej školy z prevádzkových dôvodov

   

  dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

   

  Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani školský klub detí. Z obedov budú deti v tento deň hromadne odhlásené.

  Materská škola v prevádzke bude.

   

  Mgr. Monika Svorad          riaditeľka školy

   

 • Ako sa u nás sadilo...

  V piatok sa u nás sadilo, vysadili sme jesennozimné rastliny na hodinách techniky s pani učiteľkou, žiakmi a za pomoci pánov školníkov.

  Sadilo sa aj na JA.  Nechceme sa chváliť, ale výsledok hovorí za všetko.

  Aj keď nie vždy všetko stihneme  zdokumentovať,  neznamená to, že nepracujeme, netvoríme a neplánujeme....


  Čo plánujeme v blízkom čase?  Vyvýšené záhony na  Školskej  aj na JA, na JA sme už začali, len keďže  škola je ešte v rozkvete,  tak všetko ide postupne a hlavne škola nemá  materiálnotechnické vybavenie ako sú hrabličky, motyky, aby sa pani učiteľky na hodinách pracovného vyučovania a techniky mohli tejto praktickej činnosti venovať.


  Budeme vďační za každú pomoc,  aby sa  naše deti na hodinách mohli aspoň na pár minút stať napríklad záhradníkmi, aby sa mohli pochváliť svojim rodičom, čo samy vytvorili a dokázali.

  Aby rodičia mohli byť na svoje deti právom hrdí za ich kreativitu, tvorivosť a samostatnosť.

  riaditeľ  školy


 • Vyzbieraná suma - Biela pastelka

  Vyzbierali sme 254,06 eur na dobrú vec!

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

  vedenie školy

 • Brigáda MŠ

  V sobotu 29.9.2018 od 9:00 h sa bude konať brigáda v priestorch MŠ Javorová alej so zameraním na sťahovanie nového nábytku.

 • ŠARKANIÁDA

  26. september 2018

  Aj tento rok sa  "šarkaniádovalo". A deťom sa páčilo. A nielen im.  :)

  Viac fotiek z tejto vydarenej akcie nájdete tu:

  https://photos.app.goo.gl/3cAG6Qn7RhBymKh29

 • SVETOVÝ DEŇ MLIEKA

  25.9.2018  Svetový deň mlieka   25.9.

   

  Aj na našej škole bol 25. september venovaný aktivitkám ku Svetovému dňu mlieka.

  Starší žiaci robili zaujímavé  projekty, prezentácie a šiestaci si dokonca adoptovali kravičku. Mladší žiaci súťažili, vyfarbovali, vyrábali krásne papierové kravičky, rozprávali sa so svojou pani učiteľkou o dôležitosti pitia mlieka.

  Žiaci na Javorovej aleji sa pokúsili vytvoriť vonku na priestore pri škole veľký obrazec kravičky.

  Toto cestou by sme chceli poďakovať aj našim sponzorom –  Tami, Melina, Rajo, Zott, Pribináček a Tesco, ktorí do každej triedy darovali deťom mliečne produkty.

  Samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým pani učiteľkám a deťom!

   

  Viac fotiek nájdete tu:

  https://photos.app.goo.gl/EzH3XCDRBbZHLM3A6

   

  vedenie školy

   

   

 • BIELA PASTELKA NA NAŠEJ ŠKOLE

  BIELA  PASTELKA  

   

  Takže - dnes sa "pastelkovalo" aj u nás...

  Šikovní siedmaci Filip, Nikolka a Adrianka chodili po všetkých triedach našej školy a vysvetľovali, prečo zbierame peniažky do zbierky BIELA PASTELKA. 

  A darilo sa im veru veľmi.... počúvali ich aj naši prváčikovia.

   

  Ďakujeme všetkým darcom, že urobili dobrý skutok a prispeli aj malou sumou na veľkú vec.

   

  Viac fotiek nájdete tu:

   

  https://photos.app.goo.gl/2eArUJRKNJW7W4LW7

   

   

   

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠ BERNOLÁKOVO

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠ BERNOLÁKOVO

  Naši  ôsmaci sa 19.9. zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠ Bernolákovo. Viac fotiek nájdete na adrese:

   

  https://photos.app.goo.gl/j13Zz2Be3a27Uwpd9

   

  Ďakujeme organizátorom za milé pozvanie!

   

   

 • PLENÁRNE ZRPŠ

  PLENÁRNE  ZRPŠ

  Dňa  24.9.2018 sa v školskej jedálni na Školskej 4  o 16:00 h uskutoční plenárne ZRPŠ.

  Srdečne pozývame všetkých prváckych rodičov a zvolených  PREDSEDOV TRIEDNEHO AKTÍVU /triednych dôverníkov/  žiakov vyšších ročníkov.

  Po skončení plenárneho  ZRPŠ sa budú konať TRIEDNE AKTÍVY RODIČOV v triedach Vašich detí s triednym učiteľom v nasledovných časoch:

  Školská 4 – triedny aktív rodičov o 17:00 h

  Javorová alej – triedny aktív rodičov o 18:00 h

   

  Vedenie školy

   

   

   

 • OZNAM pre rodičov MŠ

  OZNAM PRE RODIČOV  MŠ

  Oznamujeme rodičom, že vo všetkých elokovaných MŠ bude od októbra 2018 prebiehať v popoludňajšom čase formou krúžkovej činnosti oboznamovanie detí (od 4 rokov)s cudzím jazykom - angličtinou.

  V prípade záujmu zapíšte svoje dieťa do 25.9.2018 na tlačivo vystavené pri príslušnej triede MŠ.

  zástupca pre MŠ

 • BIELA PASTELKA AJ NA NAŠEJ ŠKOLE

  Aj na našej škole prebehne  21. septembra 2018  zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím. Aj my chceme  pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú a ocitli sa v neľahkej situácii.

  Aj touto cestou poprosíme Vás, milí rodičia, aby ste v tento deň podľa vlastného uváženia pripravili pre deti drobné do zbierky. 

  Ďakujeme!

   

  Viac informácií o tejto verejnej zbierke:

   

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

  Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

 • VZDELÁVACIE POUKAZY

  V dnešných dňoch boli deťom distribuované vzdelávacie poukazy.

   

  Viac informácií o vzdelávacích poukazoch nájdete na stránke ministerstva školstva:   

  https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/

  vedenie školy

 • Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019

  KRÚŽKY HRADENÉ RIADNE VYPLNENÝM VZDELÁVACÍM POUKAZOM

  COOLTÚRA

  Vedúci krúžku: Mgr. L. Horváthová

  Čas krúžku: sobota od 9:00

  Určené pre: žiakov I. stupňa

  Cena krúžku: riadne vyplnený vzdelávací poukaz

  luciahorvathova11@gmail.com

  COOLTÚRA

  Vedúci krúžku: Mgr. K. Urbanová

  Čas krúžku: sobota od 9:00

  Určené pre: žiakov II. stupňa

  Cena krúžku: riadne vyplnený vzdelávací poukaz

  kika.urbanova@gmail.com

  KRÚŽOK INFORM. ZRUČNOSTÍ

  Vedúci krúžku: Mgr. S. Hybenová

  Čas krúžku: streda 14:00

  Miesto krúžku: Javorová alej

  Cena krúžku: riadne vyplnený vzdelávací poukaz

  krupova.stanka@gmail.com

  Mladý redaktor

  Vedúci krúžku: Mgr. K. Urbanová

  Miesto krúžku: Školská 4

  Cena krúžku: riadne vyplnený vzdelávací poukaz

  kika.urbanova@gmail.com

  Športové všeličo

  Vedúci krúžku: RNDr. M. Šutorová

  Čas krúžku: streda od 14:30

  Miesto krúžku: Školská 4

  Cena krúžku: riadne vyplnený vzdelávací poukaz

  schuttym@gmail.com

  Krúžok chorvátskeho jazyka

  Bezplatný krúžok chorvátskeho jazyka.

  Čas: utorok: 14:00 -15:00

  Miesto: Školská 4

  Viac info:  toni.milanovic88@gmail.com

   

   

  KRÚŽKY organizované externým vzdelávacím zariadením a HRADENÉ RODIČOM

   

  Angličtina s Jonom Howkinsom /Small Danube Academy/

  Small Danube Academy organizuje priamo na našej škole kurz anglického jazyka s native speakerom Jonom Howkinsom.

  POPLATOK: 98 eur/polrok  /cena zahŕňa pomôcky a učebnicu/

  Čas: piatok: od 14:00 h

  Miesto: Školská 4

  Viac info:  smalldanubeacademy@gmail.com

  Angličtina s XL English

  Intenzívny anglický jazyk s NATIVE SPEAKEROM metódou CLILvýučba jazyka s naviazaním na poznatky školákov z predmetov v danom ročníku. 

  POPLATOK za 1 mesiac:   2 hodiny týždenne ( 2x45 min ) :  40 eur

  Miesto: Javorová alej

  Čas:  14:00

  Viac info: xlenglish@gmail.com

  Mažoretky Royal

  Prihlasovanie: Petronela Plazáková

  Telefón:  0915 736 809

  Platený krúžok, viac info u vedúcej krúžku p. Plazákovej

  Vedecké  pokusy

  Čas: utorok: 15:00-15:45

  Miesto: Školská 4

  Poplatok: 69 eur/ polrok

  Viac info: www.kruzkyvskole.sk

  HIP-HOP a moderný tanec

  Čas: piatok: 15:00-15:45

  Miesto: Školská 4

  Cena: 50 eur/polrok

  Viac info: www.kruzkyvskole.sk

  Krúžok anglického jazyka pre 1.- 2. ročník

  Čas: pondelok: 14:15-15:00

  Miesto: Javorová alej

  Cena: 55 eur/polrok

  Viac info: www.kruzkyvskole.sk

  Krúžok anglického jazyka pre 3.- 4. ročník

  Čas: pondelok: 15:15-16:00

  Miesto: Javorová alej

  Cena: 55 eur/polrok

  Viac info: www.kruzkyvskole.sk

  Krúžok nemeckého jazyka

  Viac info:  p.u.  Lívia Zeman

  2X týždenne - utorky a štvrtky od 14:00-15:00h

  zeman@skolachorvatskygrob.sk

  Veľký inžinier

  Krúžok, v ktorom stavebnica lego ožíva.

  Vek: 6-10 rokov

  Cena: 59 eur/ polrok/1X týždenne

  Miesto: podľa záujmu Školská aj Javorová alej

  viac info: hanka@hravouformou.sk

 • Nábor do krúžku mažoretiek

 • NÁBOR DO KRÚŽKU MAŽORETIEK PRE NAŠE DETI

  Do galérie NÁBOR DO KRÚŽKU MAŽORETIEK PRE NAŠE DETI boli pridané fotografie.

  Takto sa dnes mažoretkovalo na školskom dvore.....

 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ

  Plenárne rodičovské združenie v MŠ

  PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE v MŠ

   

  Dňa 26.9.2018 sa uskutoční na Školskej 6  v školskej jedálni o 17:15 h plenárne rodičovské združenie pre rodičov detí z MŠ Školská Chorvátsky Grob.

   

  Dňa 27.9.2018 sa uskutoční v školskej jedálni na Javorovej aleji  o 17:15 h plenárne rodičovské združenie pre rodičov detí z MŠ Javorová alej a Rubínova Chorvátsky Grob.

   

   

   

   

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  VOĽNÉ  KAPACITY  V  MATERSKEJ ŠKOLE  A  V PRVÁCKYCH  TRIEDACH  ZŠ

  V MŠ je  12  uvoľnených miest. Ide o možnosť umiestnenia  5 detí  /rok narodenia  09/2012 – 2013/,  6 detí /rok 2014/,  1 dieťa /rok narodenia  2015/.

  V prípade, že máte záujem o umiestnenie  dieťaťa do nášho zariadenia MŠ, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese:  zastupcams@skolachorvatskygrob.sk

   

  Takisto máme ešte možnosť zaradiť prvácke deti do tried na  elokovanom  pracovisku Javorová  alej, kde máme voľnú kapacitu.  Viac informácií vám poskytneme na e-mailovej adrese: zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

   

  vedenie školy

                                                           

 • Dôležité informácie pre rodičov škôlkárov

  Školský rok 2018/2019 sa začína 3.septembra 2018

  Prevádzka materskej školy je od 6:45 hod. do 17:00 hod.

   

  Dieťa treba priviesť do MŠ najneskôr do 8:00 hod. potom bude MŠ uzatvorená (z dôvodu uzatvorenia počtu stravníkov k príslušnému dňu, bezpečnosti detí a edukačných aktivít v materskej škole). Schádzajúca a rozchádzajúca trieda bude v 2. triede nasledovne: od 6:45 hod. do 7:30 hod. a

  od 16:30 hod. do 17:00 hod.

  Ak dieťa nepríde do 8.00 hod. p. učiteľka ho odhlási zo stravy, ale ak príde po 8:00 hod. rodič je povinný si stravu vyriešiť u p. vedúcej školskej jedálne  (tel. č. do školskej jedálne: 0911 655 173).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ráno – 3. septembra 2018 – priniesť a odovzdať triednej učiteľke:

  • prefotený preukaz poistenca
  • telefónny kontakt na matku, otca (napísať na druhú stranu prefoteného preukazu)

   

  Poznámka:

  Preukaz poistenca len pre verejné zdravotníctvo

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Pri nástupe do MŠ dostanete k vyplneniu tlačivá:

  • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
  • Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa z MŠ inou osobou ako zákonní zástupcovia ( vypísať všetkých, ktorých poveríte k prevzatiu dieťaťa z MŠ)
  • Evidenčný lístok + prefotený preukaz poistenca – nové deti
  • Prihlášku na stravovanie
  • Informovaný súhlas zákonného zástupcu
  • Adaptačný program (iba zákonní zástupcovia novoprijatých detí)

  K vypísaným tlačivám treba priložiť fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa. Všetky tlačivá treba odovzdať učiteľkám príslušnej triedy poobede v deň nástupu dieťaťa do materskej školy. Ráno si ich zoberiete zo skrinky dieťaťa (prípadne vyzdvihnete u pani učiteľky v kmeňovej triede) a poobede (dňa 3.9.2018 – pondelok) pri odchode domov všetky vypísané tlačivá odovzdáte p. učiteľke.

  Čo dať dieťaťu do skrinky? – všetky veci označiť menom dieťaťa

  • Papučky, ortopedickú obuv alebo sandáliky s bledou podrážkou (nie šlapky a kroxy ! – dbáme na bezpečnosť a hygienu))
  • Pyžamu (vankúšik)
  • Náhradné oblečenie (pre prípad zašpinenia alebo zamokrenia): spodnú bielizeň, tričko, tepláky (krátke nohavice), ponožky (pančušky), ponožky – radšej viac akoby malo chýbať
  • Ruksak + igelitovú tašku (pre prípad znečistenia vecí) na odev a iné veci detí
  • Pohár na pitný režim - podpísaný
  • ½ l plastovú fľašu na pitný režim (pobyt vonku v lete)
  • Hrebeň prípadne kefu na vlasy (dievčatá do skrinky)
  • Pre najmladšie deti jednu obľúbenú označenú – podpísanú plyšovú hračku (do postieľky) pre pocit blízkosti domova

   

  Čo do materskej školy nepatrí:

  • Žuvačky, cukríky, sladkosti
  • Plienky, cumlík do pusy !
  • Drobné predmety, ktoré by mohli vložiť do úst a nosa, ..., cenné predmety (retiazky, náramky, prstene)
  • Jedlo, pitie a lieky
  • Nedávať deťom vlhké obrúsky

   

  VÁŽENÍ  RODIČIA  !

  Chceme pre Vaše deti vytvoriť prostredie, kde sa budú stretávať len zdravé deti. Naším cieľom je v tomto zmysle zamedziť šíreniu sa infekčných ochorení. Obraciame sa na Vás s požiadavkou, aby ste boli voči svojmu dieťaťu i druhým deťom ohľaduplní a vodili do MŠ len zdravé deti. Pokiaľ sa u Vášho dieťaťa vyskytnú niektoré z nasledovných príznakov infekčného ochorenia, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa do MŠ nepriviedli a preliečili ho doma.

   

  1. Respiračné ochorenia sprevádzané zvýšenou teplotou.
  2. Infekčné soplíky i bez teploty ( žltý, zelený hustý soplík ).
  3. Hnisavé oči
  4. Kašeľ
  5. Sladké chrasty
  6. Hnačky, zvracanie
  7. Výsypové ochorenia
  8. Vši               

   

   

  Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy!

  MŠ Školská 6: 02/ 45 996 618

  Zástupca MŠ: 02/45 996 410

  ŠJ kuchyňa: 0911 655 173

   

  riaditel@skolachorvatskygrob.sk

  zastupcams@skolachorvatskygrob.sk

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASC AGENDY:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria