Navigácia

Zoznam tried

Názov
MSI2 Triedny učiteľ Janette Kurajdová
MSIII1 Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Mackuliak
1.A Triedny učiteľ Mgr. Dana Miklošíková
Učebňa I.A
1.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Molnárová
Učebňa I.B
1.C Triedny učiteľ Mgr. Dominika Šandorová
Učebňa I.C
MSI1 Triedny učiteľ Silvia Baginová
MSII1 Triedny učiteľ Mgr. Milota Šikeťová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Horváthová
Učebňa II.A
2.B Triedny učiteľ PaedDr. Jarmila Lučanská
Učebňa II.B
MSII2 Triedny učiteľ Mgr. Veronika Gašpareková
MSIII2 Triedny učiteľ Lívia Zeman
3.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Dubovcová
Učebňa III.A
3.B Triedny učiteľ Mgr. Kamila Galbavá
Učebňa III.B
3.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Svobodová
Učebňa III.C
MSI3 Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Meňhertová
MSIII3 Triedny učiteľ Bc.Anna Klagová
4.A Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Blaščáková
Učebňa IV.A
4.B Triedny učiteľ Mgr. Gabriel Lengyel
Učebňa IV.B
MSI4 Triedny učiteľ Andrea Bihalová
5.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Mušecová
Učebňa V.A
6.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Chrtianska
Učebňa VI.A
7.A Triedny učiteľ Mgr. Kristína Urbanová
Učebňa VI.A
Foto

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.04.2018

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria